4^(2-x)=8 Помогите срочно,зарание спасибо.

4^(2-x)=8 Помогите срочно,зарание спасибо.

Ответы:
КРИС ЛУГАНСКАЯ
31-01-2010 19:36

Vashe zadanie resheno