Розповідь прр походження одного із іразеологозмів ( 5-7 речень)

Ответы: