Информация о птицах на башкирском языке

Ответы:
Крис Бараболя
23-07-2018 19:14

Аист - ҡауҙы (каузы) Воробей - турғай (тургай)  Ворона - ҡарға (карга)  Галка - сәүкә (сяука, саука, сеука, сеуке)  Гусь - ҡаҙ (каз)  Дятел - тумыртҡа (тумыртка)  Индюк, индейка - күркә (куркя, курке, куркэ)  Курица - тауыҡ (тауык)  Ласточка - ҡарлуғас, ҡара ҡарлуғас (кара карлугас)  Лебедь - аҡҡош (аккош)  Орёл - бөркөт (боркот) Перепел, перепёлка - бүҙәнә (буденя) Петух - әтәс (атас, атяс)  Попугай - тутыйғош (тутыйгош) Скворец - сыйырсыҡ (сыйырсык)  Соловей - һандуғас (хандугас)  Утка - өйрәк, үрҙәк (ойрек, ойрак, урзек, урзак)  Фазан - ҡырғауыл (кыргауыл)  Цыпленок (птенец) - себеш Чайка - аҡсарлаҡ, сарлаҡ (аксарлак, сарлак)