Виконайте повний синтаксичний аналіз речення (охарактерезуйте речення, підкресл??ть члени, накресліть схему , розберіть кожну частину як просте речення.) "Там, на заході, ще ніч, а на сході уже небо червоніє від проміння, блиску сонця золотого."

?ть члени, накресліть схему , розберіть кожну частину як просте речення.) "Там, на заході, ще ніч, а на сході уже небо червоніє від проміння, блиску сонця золотого."

Ответы:
Наталья Карасёва
18-01-2019 22:00

На заході-обставина. Ніч-підмет На сході-обставина. небо-підмет. червоніє-дієслово. від проміння-(ставимо питання:червоніє від чого?від проміння)додаток. блиску сонця-додаток. золотого-означення. речення просте,двоскадне,поширене,розповідне,неокличне,повне.