Өжет синоним антоним омоним

Ответы:
Ярослав Губарев
21-01-2019 09:22

Антоним - магыналары бир-бирине карама карсы создер. Синоним - айтылуы ар турли, бирак магыналары уксас создер. Омоним - дыбысталуы бир магыналары ар турли создер.