Помогите написать сочинение на казахском 6 предложений

Ответы:
УЛЬЯНА ЛЯШЧУК
23-01-2019 09:00

Жана жыл оте конилди мереке . Адамдардын бари конилди болып журеди. Балалардын бари сыйлык алады , аяз атаны карсалады . Тунги сагат он екиде адамдар салют атады . Балалар демалыска шыгады . Жана жыл гажайыпты отсин .