напишете произношения деолога Steve: It,s a lovely day! John: Yes isn,t it? Steve: So sunny and there,s no wind. What shall we do? John: Let,s go skiin g. Steve: Oh no. I think it,s too cold to go skiing today. Look, it,s minus 15. John: Yes, you are right. We could go to the cinema then Steve: Sure.Come On

no. I think it,s too cold to go skiing today. Look, it,s minus 15. John: Yes, you are right. We could go to the cinema then Steve: Sure.Come On

Ответы:
Владислав Карпов
04-03-2019 15:00

Стив: ит им е ловели дей жон: ес .. ит Стив: со санни енд зера но винд вот стел ви до жон: летс до скинг Стив:ох но ай зинкс итс ТОО колд то го скинг тодей.лук ит минус15 жон: ЕС,ю а райн ве колд гоу то зе синема зен Стив: .... коме он