Українська мова

Скласти речення зі словом театральний
Замилити очі речення
Твір "Білки" 6 клас українська мова
Слова за значенням .потрiбно скласти три речення з таких слiв увiчливий привiтний ч?
Найти однокоренные слова к слову лёт
Допиши пословицу Грабовського то наши гармати
Слова з апострофом на українській 10 шт
Сколько будит МИНУС 25 во второй степени
Змины слова так,щоб зминывся голосный у корени. Дим-дому,кинь-?,грим-?,рид-?,слив-? ,ли
Написать мини сочинение про тигра на украинском языке
Запишите словосочетания слов в 2 столбика. вправа 354. плиииз помогите!!!!!
Какой синоним к слову ярмо к которому можна приставить -не-
Подчеркни в существительных буквы, которые обозначают чередующиеся звуки и из эт?
У якому реченні допущено помилку при відокремленні додатка? 1. На його дворі, замі
Золоте проміння колосок гріло. Зв"язок слів?
Вкажіть, у якому складносурядному реченні допущено пунктуаційну помилку? 1. Отак
Спильнокореневи слова до слов зими,восени,навесни
Провідміняти числівник шість дерев
5 речень на тему Чарівна Зима
Скласти речення за схемою УС:0,0,0.